Fastlege

Karmøy kommune
Publicerad
november 14, 2023
Placering
Karmøy, Norway
Kategori
Typ av jobb
Heltid  

Beskrivning

Karmøy kommune har en fastlegehjemmel ledig i privat allmennlegepraksis ved Norheim legesenter

Om hjemmelen
Da nåværende hjemmelsinnehaver pensjoneres, lyses det ut fastlegeavtale ved Norheim legesenter i selvstendig næringsdrift. Tiltredelsesdato er 1. juli, men tiltredelse er mulig tidligere ut fra avtroppende leges ønske.

Norheim legesenter har stabilt personale, god drift og godt kvalifisert hjelpepersonell. Det er totalt tre leger, der de to legekollegaene er spesialister i allmennmedisin. Legesenteret er veldrevet og velutstyrt, sentralt lokalisert i leide lokaler, i Oasen kjøpesenter. Fastlegelisten er på 1269, med et listetak på 1500 pasienter.

Offentlig helsearbeid i inntil 7,5 timer må påregnes.

Kommunens har en todelt legevaktordning der nordre del av kommunen betjenes av Haugesund interkommunale legevakt, der denne fastlegehjemmelen har vaktplikt. Fastlegene deltar i vaktordning på kveld, natt og helg. Legevakten har døgnkontinuerlig drift med god bemanning av sykepleier og lege.

Det er etablert et strukturert samarbeid mellom fastlegene og kommunen, og det er faste LSU møter. Fastlegene har et velfungerende ALU, der det er pliktig oppmøte.

Kvalifikasjoner
Det søkes lege med norsk autorisasjon, relevant legeerfaring fra allmennmedisin og gjennomført sykehustjeneste. Det er et krav at legen er spesialist i allmennmedisin eller starter opp i spesialisering ved oppstart i hjemmelen. Kommunen legger til rette for spesialisering innen allmennmedisin (ALIS) gjennom tiltak som å skaffe og lønne veileder, informasjon om spesialistutdanningen og kommunens opplæringsplan for ALIS, avtale med sykehuset som gjør det lettere å få sykehustjeneste, råd og veiledning ved vikarbruk og bruk av til enhver tid tilgjengelige sentrale virkemidler.

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet, og at søker behersker norsk skriftlig og muntlig. Det er krav om politiattest og egenerklæring helse før oppstart i hjemmelen.

Det må oppgis minst 2 referanser i søknaden.

Andre opplysninger
Tildeling av delelisten vil skje ut fra vilkår for overtakelse av hjemmelen i avtale og retningslinjer fra Dnlf/KS. Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene ved Norheim legesenter DA.

 

Tillämpa
Drop files here browse files ...
Captcha
Fastlege
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/