Kommuneoverlege

Sandnes kommune
Publicerad
februari 10, 2021
Placering
Sandnes, Norway
Kategori
Typ av jobb
Heltid  

Beskrivning

Stillingen som Kommuneoverlege i Sandnes blir ledig i løpet av 2021.

Det er behov for å styrke den samfunnsmedisinske kompetansen i kommunen og det blir derfor utlyst 2 stillinger, en kommuneoverlegestilling og en stilling for samfunnsmedisiner. Vi ønsker å se disse to stillingene under ett og fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses de som søker på stillingene, alt etter interesse og forutsetninger hos søkerne. Stillingsstørrelser vil også evt. kunne tilpasses etter ønsker fra søkere og evt. deles opp og kombineres med deltids kurativ virksomhet. Arbeidsoppgavene er varierte, utviklende og spennende. I tillegg til kommuneoverlegen har vi tre assisterende kommuneoverleger i 20% stillinger.

Ikke-spesialister i samfunnsmedisin er også velkomne til å søke. (Det vil bli gitt veiledning og lagt til rette for spesialistutdanning). Stillingen rapporterer
til kommunaldirektør for helse og velferd. Oppstarts tidspunktet er fleksibelt og vi vil ivareta en god overlapping.

Arbeidsoppgavene vil utføres i nært samarbeid med kommunaldirektørens fagstab og assisterende kommuneoverleger, og består av:

  • Medisinsk-faglig rådgivning i kommunen
  • Drift av fastlegeordningen og legevaktstjenesten
  • Smittevern
  • Beredskap
  • Oppfølging av LIS 1 og LIS 3 leger i allmennmedisin
  • Miljørettet helsevern
  • Folkehelsearbeid

I ansettelsen vil vi vektlegge samhandlingsevner, personlig egnethet og gode norskkunnskaper (både muntlig og skriftlig).
Lønn, tiltredelse og øvrige betingelser etter avtale.

Tillämpa
Drop files here browse files ...
Captcha
Kommuneoverlege
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/